Nasza oferta

puzel2Oferujemy przede wszystkim kompleksową obsługę ubezpieczeniową Firmy, ale realizujemy także ubezpieczenia w poszczególnych obszarach ryzyk.

Poniżej wymieniamy elementy kompleksowej obsługi brokerskiej.

  1. Audyt ubezpieczeniowy Firmy. Pozwala świeżym spojrzeniem ocenić zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów.
  2. Audyt dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej Firmy. Stanowi tło do oceny prawidłowości aktualnej ochrony ubezpieczeniowej w kontekście potrzeb wynikających z ww. audytu z uwzględnieniem nowych rozwiązań ubezpieczeniowych oferowanych przez rynek.
  3. Przygotowanie programu ubezpieczeniowego dla Firmy. Program ubezpieczeniowy to propozycja rodzajów ubezpieczeń, których zastosowanie wynika z audytu i jest uzasadnione biorąc pod uwagę wytyczne Władz Firmy.
  4. Przetarg na wybór ofert ubezpieczenia. Pozwala na sprawdzenie całego rynku ubezpieczeniowego pod kątem wymagań wynikających z programu ubezpieczeniowego.
  5. Negocjacje z zakładami ubezpieczeń warunków ubezpieczeń. Umowa ubezpieczenia składa się miedzy innymi z warunków ogólnych, które w swej treści zawierają podstawowe warunki ubezpieczenia. Jest to jeden z najważniejszych obszarów negocjacji i modyfikacji pod kątem zapisów korzystnych dla Firmy, której ochrona dotyczy. Oczywistym obszarem negocjacji jest również cena za ubezpieczenie.
  6. Wdrożenie ubezpieczeń zaakceptowanych przez Władze Firmy. Udział Władz Firmy oraz kluczowych pracowników w procesie analizy ryzyka jest niezbędny dla zapewnienia pełnego rozpoznania okoliczności, w których może dojść do szkody. Na tej bazie powstaje optymalny program ubezpieczeniowy ale wdrożeniu podlega program zaakceptowany ostatecznie przez Władze Firmy po przeprowadzeniu przetargu.
  7. Serwis zawartych umów ubezpieczeń. W ramach serwisu monitorujemy i informujemy o terminach płatności składek, terminach końcowych ubezpieczeń a także uaktualniamy ochronę do zmieniających się wartości majątku firmy lub zakresu prowadzonej działalności. Monitoring obejmuje również zmiany w Firmie, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka i możliwość wystąpienia szkód.
  8. Nadzorowanie procesu likwidacji szkód. Wsparciem w tym procesie są dla nas prawnicy oraz dział likwidacji szkód Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego PWS Konstanta SA.

Comments are closed