Nasza oferta

Oferujemy przede wszystkim kompleksową obsługę ubezpieczeniową Firmy, ale realizujemy także ubezpieczenia w poszczególnych obszarach ryzyk.

Poniżej wymieniamy elementy kompleksowej obsługi brokerskiej.

01

Audyt ubezpieczeniowy Firmy

Pozwala świeżym spojrzeniem ocenić zapotrzebowanie na ochronę ubezpieczeniową przy zastosowaniu obiektywnych kryteriów.

AMP - broker ubezpieczenia dla firm
AMP - broker ubezpieczenia dla firm

02

Audyt dotychczasowej ochrony ubezpieczeniowej Firmy

Stanowi tło do oceny prawidłowości aktualnej ochrony ubezpieczeniowej w kontekście potrzeb wynikających z ww. audytu z uwzględnieniem nowych rozwiązań ubezpieczeniowych oferowanych przez rynek.

03

Przygotowanie programu ubezpieczeniowego dla Firmy

Program ubezpieczeniowy to propozycja rodzajów ubezpieczeń, których zastosowanie wynika z audytu i jest uzasadnione biorąc pod uwagę wytyczne Władz Firmy.

AMP - broker ubezpieczenia dla firm
AMP - broker ubezpieczenia dla firm

04

Przetarg na wybór ofert ubezpieczenia

Pozwala na sprawdzenie całego rynku ubezpieczeniowego pod kątem wymagań wynikających z programu ubezpieczeniowego.

05

Negocjacje z zakładami ubezpieczeń warunków ubezpieczeń

Umowa ubezpieczenia składa się miedzy innymi z warunków ogólnych, które w swej treści zawierają podstawowe warunki ubezpieczenia. Jest to jeden z najważniejszych obszarów negocjacji i modyfikacji pod kątem zapisów korzystnych dla Firmy, której ochrona dotyczy. Oczywistym obszarem negocjacji jest również cena za ubezpieczenie.

AMP - broker ubezpieczenia dla firm
AMP - broker ubezpieczenia dla firm

06

Wdrożenie ubezpieczeń zaakceptowanych przez Władze Firmy

 Udział Władz Firmy oraz kluczowych pracowników w procesie analizy ryzyka jest niezbędny dla zapewnienia pełnego rozpoznania okoliczności, w których może dojść do szkody. Na tej bazie powstaje optymalny program ubezpieczeniowy ale wdrożeniu podlega program zaakceptowany ostatecznie przez Władze Firmy po przeprowadzeniu przetargu.

07

Serwis zawartych umów ubezpieczeń

W ramach serwisu monitorujemy i informujemy o terminach płatności składek, terminach końcowych ubezpieczeń a także uaktualniamy ochronę do zmieniających się wartości majątku firmy lub zakresu prowadzonej działalności. Monitoring obejmuje również zmiany w Firmie, które mogą mieć wpływ na ocenę ryzyka i możliwość wystąpienia szkód.

AMP - broker ubezpieczenia dla firm
AMP - broker ubezpieczenia dla firm

08

Nadzorowanie procesu likwidacji szkód

Wsparciem w tym procesie są dla nas prawnicy oraz dział likwidacji szkód Brokera Ubezpieczeniowego i Reasekuracyjnego PWS Konstanta SA.