Rodzaje ubezpieczeń

puzel3Realizujemy niżej wymienione rodzaje ubezpieczeń a także inne wg potrzeb Klientów

I. Ubezpieczenia osobowe

 • Grupowe ubezpieczenia dla pracowników i.
 • Ubezpieczenie wspólników
 • Ubezpieczenie sukcesji
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie utraty zdolności do zarobkowania

II. Ubezpieczenia majątku tradycyjne

 • Od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz dewastacji

III. Ubezpieczenia techniczne

 • Sprzętu elektronicznego
 • Maszyn stacjonarnych
 • Maszyn elektrycznych
 • Maszyn i sprzętu budowlanego
 • Ryzyk budowy i montażu

IV. Ubezpieczenia komunikacyjne

 • Kompleksowe ubezpieczenie flot pojazdów
 • Nadwyżkowe OC komunikacyjne
 • Ubezpieczenia dla kierowców

V. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 • Z tytułu prowadzenia działalności i posiadania mienia
 • Z tytułu wykonywania zawodu
 • Z tytułu naruszenia bezpieczeństwa danych
 • Członków władz spółki kapitałowej

VI. Ubezpieczenia transportowe

 • Mienia w transporcie
 • Odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • Odpowiedzialności cywilnej spedytora

VII. Ubezpieczenia finansowe

 • Ubezpieczenie utraty zysku
 • Ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności
 • Ubezpieczenie krajowego i eksportowego kredytu kupieckiego
 • Ubezpieczenie od ryzyka porwania dla okupu

VIII. Gwarancje ubezpieczeniowe

 • Kontraktowe
 • Celne i akcyzowe
 • Zapłaty należności

 

i 1. Przy obsłudze tego ubezpieczenia współpracujemy formalnie z przedstawicielem naszego Klienta.
2. Formułując zapytanie ofertowe uwzględniamy w szerokim zakresie oczekiwania pracowników, przygotowując różne warianty ubezpieczenia.
3. Przygotowując oferty sprawdzamy cały rynek – co najmniej kilkanaście towarzystw ubezpieczeń, stawiając na szybką procedurę wypłaty świadczeń i najkorzystniejszą relację składki do wysokości wypłacanych świadczeń.

Comments are closed